dimecres, 28 de setembre del 2016

Mind map de les magnituds, mesures i unitats per Carles Landete

Mind Map created by Carles Landete Navarro with GoConqr

Magnitud,mesura i unitat de mesura

Mapa Mental creado con GoConqr por Andrei Pohrib

MAGNITUDS
 MAGNITUDS I UNITATS DE MESURA

Aquest és el meu primer treball amb GoConqr, el qual tracta de les magnituds i les unitats de mesura.
Dins de cada unitat de mesura, en el la fulleta que ix al costat superior dret, està explicat que és cada cosa(per a voreu tens que pausaro primer). He adjuntat una taula amb els sistema internacional, el CGS i el angles.


Mind Map created by Salvador AuniÓn Borr�s with GoConqr

Magnituds,unitats i mesures

Mapa Mental creado con GoConqr por Javier Furió García

Magnituds, Mesures i Unitats w/Daniel Olar

Mind Map created by Daniel Olar with GoConqr

Magnitud,mesures i unitats

Mind Map created by Anthony steven Solorzano Macias with GoConqr