dilluns, 28 d’octubre del 2013

Comptador Amunt/Avall

Un vídeo d'una utilització senzilla de la funció que programarem amb l'Arduino de control directe d'un display de 7 segments: segons polsem o no un polsador, el display compta cap amunt o cap avall. És el que devíeu programar en aquesta tasca.

dilluns, 21 d’octubre del 2013

Display 7 segments descodificat - Vídeo

Un vídeo on es veu el control des d'Arduino d'un display de 7 segments amb un descodificador BCD-7 segments 74LS47:

Display 7 segments amb descodificador

Aquesta vegada hem utilitzat un descodificador BCD - 7 segments per controlar el display. Aquests descodificadors tenen 4 entrades digitals per on entrem el codi binari de la xifra que volem que mostre el display, de 0 a 9, que en binari és de 0000 a 1001. El circuit electrònic que té dins, a base de portes lògiques, s'encarrega de posar a 0 o a 1 les eixides adequades on van connectats els segments per a encendre la xifra corresponent.


Ací teniu el fitxer Fritzing.

dilluns, 14 d’octubre del 2013

Display 7 segments controlat per Arduino - II

Utilitzant també el "control directe", és a dir, sense circuit descodificador BCD-7 segments, vam millorar el nostre programa en diversos aspectes:

  • Utilitzàrem un array unidimensional per emmagatzemar a quin pin de l'Arduino connectàvem cada segment, així ja no cal utilitzar pins successius i correlatius, es pot utilitzar qualsevol ordre.
  • En un altre array bidimensional posàrem quins segments s'havien d'encendre (posar a "0") i quins calia apagar (a "1") per encendre cada xifra.
  • Definirem una funció que accepta com a paràmetre una xifra de 0 a 9 i com a resultat activa el display per a que la mostre.
El resultat el podeu vore ací


I aquest és el programa.

dilluns, 7 d’octubre del 2013

Display 7 segments controlat per Arduino

Per fer el projecte que tenim pensat per aquest curs, primer caldria conèixer les peces més importants que anem a utilitzar.
El nostre projecte el que farà al final és mostrar una sèrie de xifres i això ho ha de fer utilitzant una tecnologia que complixca aquests requeriments:
  • Econòmica.
  • Fàcilment transportable.
  • Funcionament amb font d'energia transportable (piles o bateries) i baix consum.
  • Propedèutica: per aprendre coses noves.
Podríem haver utilitzat una pantalla ja fabricada, amb tecnologia LCD:
però per complir l'últim requeriment s'ha decidit fer-la utilitzant display de 7 segments a LED's.

Vam utilitzar displays d'ànode comú, aquests displays tenen tots els ànodes de cada segment connectats junts, per tant aquest ànode cal posar-lo a tensió positiva i per encendre cada segment cal posar el seu contacte, que serà el càtode del LED, a negatiu.
En aquesta pàgina (que és sub-pàgina d'aquesta altra) es pot trobar més informació sobre aquests displays i sobre els descodificadors BCD-7 segments.
 Per aprendre a controlar aquests displays des d'arduino, primer n'hem connectat un directament, utilitzant 7 pins de l'Arduino com eixida, també hem posat una resistència limitadora d'intensitat de 220 Ω a cada segment:

Primer vam fer un programa sense "intel·ligència": posàvem a 0 o a 1 diferents pins per encendre i apagar segments i que així aparegueren diferents xifres.
Aquest és el programa i aquest el circuit fritzing.

diumenge, 6 d’octubre del 2013

Avanços en la Fussió Nuclear

A la National Ignition Facility, un laboratorió dels Estats Units dedicat a l'experimentació amb la fussió nuclear, han aconseguit per primer cop tindre, durant un període de temps curt, una reacció de fussió generant més energia de la que s'ha necessitat per iniciar-la i mantindre-la.Aquesta notícia ha sigut llegida a Alt1040.