dimarts, 24 de febrer del 2015

Turbines Hidrauliques


Turbines Hidrauliques
Una turbina és una turbomàquina formada per unes aspes unides a un eix que giren quan reben un fluid com aigua, gas o vapor, a molta pressió. Les turbines transformen l'energia mecànica d'aquests fluids en moviment en energia elèctrica.
Tipus de turbines:
-Turbina Pelton: És el que s'anomena una turbina "d'acció", ja que l'element impulsor (normalment aigua) s'aplica directament sobre ella per a fer-la moure.
Al voltant de tot el rodet, hi ha els catúfols amb forma de cullera doble i que són d'una gran eficiència. L'aigua es fa arribar en la direcció més idònia cap a aquests àleps a una pressió altíssima a través d'uns injectors (amb una agulla interior que en regula el cabal). És el tipus de turbina més apropiada per a grans salts d'aigua i petits o mitjans cabals, com els que hi ha a les petites centrals hidroelèctriques del Pirineu, tot i que són capaces de generar potències gens menyspreables.
       
-Turbina Francis:Es tracta d'una turbina de reacció de flux intern que combina conceptes tant de flux radial com de flux axial.
La turbina Francis és el que s'anomena una turbina "de reacció", ja que l'element impulsor (normalment aigua) s'aplica a través d'ella, i és la pròpia circulació de l'element impulsor allò que la fa moure. Consta d'una part fixa, amb unes guies corbades anomenades deflectors (o distribuidor), i d'una part mòbil amb àleps, també corbats, anomenada rotor. La inclinació dels deflectors es pot regular per ajustar el cabal aplicat als àleps, regulant així la velocitat de la turbina.
        
-Turbina Kaplan: Són turbines d'aigua de reacció de flux axial, amb un rodet que funciona de manera semblant a l'hèlix d'un vaixell. S'empren en salts de petita alçària. Les àmplies pales o àleps de la turbina són impulsades per aigua a alta pressió alliberada per una comporta.
L'aigua hi circula en el mateix sentit a l'eix. A més de poder regular la inclinació dels deflectors, també es pot regular la dels àleps del rotor, de manera que la turbina s'adapta a les necessitats de potència de cada moment. S'utilitza per a petits salts i grans cabals, com els dels embassaments.
         

dijous, 19 de febrer del 2015

Turbines Hidrauliques

Turbines Hidrauliques

 
 
 
Una Turbina hidràulica és una turbomàquina motora hidràulica, que aprofita l'energia d'un fluid que passa a través d'ella per a produir un moviment de rotació que, transferit per mitjà d'un eix, mou directament una màquina o bé un generador que transforma l'energia mecànica en elèctrica.
 
 
 
 

Tipus de turbines

  • Turbina Kaplan: són turbines axials, que tenen la particularitat de poder variar l'angle de les seues pales durant el seu funcionament. Estan dissenyades per a treballar amb salts d'aigua xicotets i amb grans cabals.
 
 
 
  • Turbina Pelton: Són turbines de flux transversal, i d'admissió parcial. Directament de l'evolució dels antics molins d'aigua, i en compte de comptar amb àleps o pales es diu que té culleres. Estan dissenyades per a treballar amb salts d'aigua molt grans, però amb cabals xicotets.
 
 
  • Turbina Francis: Són turbines de flux mixt i de reacció. Hi ha alguns dissenys complexos que són capaços de variar l'angle dels seus àleps durant el seu funcionament. Estan dissenyades per a treballar amb salts d'aigua mitjans i cabal mitjans.
 
 
 

dimecres, 18 de febrer del 2015

TURBINES HIDRÀULIQUES                                    TURBINES HIDRÀULIQUES

Les turbines hidràuliques són l'aplicació actual de les sínies o molins d'aigua. És a dir, aquestes màquines aprofiten l'energia cinètica de l'aigua del riu que, canalitzada, es transforma en energia mecànica.

Les turbines s'utilitzen en les centrals hidroelèctriques per moure els alternadors i generar electricitat. Com funcionen?

-Les turbines reben l'aigua a través d'un canal estret.
-L'aigua impacta amb força sobre els àleps o pales del rotor.
-El rotor gira degut a la força de l'aigua.


TURBINES HIDRÀULIQUES.


                            TURBINES HIDRÀULIQUES

Sóc alumne de 1r de Batxiller , concretament de Tecnologia Industrial i faig aquesta entrada en el bloc per a parlar de les turbines hidràuliques, tipus i funcionament.


DEFINICIÓ: Una turbina hidràulica és una turbomàquina motriu , que aprofita l'energia d'un flux que passa a través d'ella per produir un moviment de rotació que, transferit mitjançant un eix , mou directament una màquina o bé un generador que transforma l'energia mecànica en elèctrica.

Pel que fa a la seua manera de funcionar , es pot classificar en dos grups:
    ·Turbines d'acció: només aprofiten la velocitat del flux d'aigua.
    ·Turbines de reacció:aprofiten tant la velocitat com la pèrdua de pressió d'aigua a l'interior de la turbina.
En funció del disseny del rotor de la turbina , es poden classificar en:
   ·Turbina d'Hèlix: turbines de reacció de tipus axial , com un hèlix col·locada en el pla horitzontal.

   ·Turbina Kaplan: turbines de reacció de tipus axial, són com les turbines d'Hèlix que a més poden variar l'angle i les pales de l'hèlix durant el deu funcionament. Són més eficients amb grans cabals i salts d'aigua petits.
    ·Turbina Pelton: turbines d'acció de flux transversal (turbina en disposició vertical) i admissió parcial. Són l'evolució dels molins d'aigua. Dissenyats per a treballar amb grans salts d'aigua però amb cabals menuts.
   ·Turbina Francis: turbines de reacció i de flux mixt . Dissenyades per a salts d'aigua i cabals mitjans.