dimarts, 28 de febrer del 2017

Visita tallers Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la UV

El dia 24 de gener els alumnes de 4t d'ESO i primer de batxillerat  del IES Gregori Maians varem anar a la ETSE de la UV, al campus de Burjassot, per fer uns tallers entre els cuals estaven: obtenció d'olis essencials, desenvolupament de videojocs, gestió de portals web, realitat augmentada, etc..

La ETSE és un centre docent de la Universitat de Valencia que impartix diferents estudis técnics. Es troba a Burjassot i es va fundar en 2003. En aquest centre pots estudiar: informatica, multimedia, electronica industrial, telecomunicacions, tecnologia quimica i processos industrials.Quan varem arriar allí, ens van portar a un aula on ens van fer una xicoteta explicació de que era la ETSE, el que es podia estudiar allí, etc... Emn acabar, ens varem separar ens grups per anar al taller que ens corresponia a cada u, en el meu cas el de realitat augmentada.
En el taller de realitat augmentada, varem començar usant el moil per poder veure damunt les marques(s'anomena així al objecte que utilitzes per a projectar la imatge damunt d'ell) imatges, o videos que nosaltres feem desde una aplicacio anomenada Aurasma. El que es veia era el mateix que en el joc de PSP anomenat Invisimals o en el joc de Pokemon Go, coses en el nostre entorn que podiem veure utilitzant la camara del movil.
Després, varem utilitzar programa el Unity amb el odenador per a poder projectar amb  la we cam del ordinador sobre les marques unes tases, un baló que es menejava si el tocaves i un rascacels. Per a acabar, utilitzant aço que haviem apres, ens varem fer unes mascares que ens podiem posar i veureles al odenador mitjançant ela web cam.

dimecres, 22 de febrer del 2017

Visita tallers Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la UV.

Visita tallers Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la UV.
Resultat d'imatges de etse

La ETSE tiene como objetivo estratégico que sus alumnos profundicen en el conocimiento de una organización empresarial, para ser capaces de combinar los conocimientos teóricos con los de contenido práctico, constatar la teoría adquirida en el aula y, de este modo, al término de sus estudios, disponer de una mínima experiencia previa a su incorporación al mundo profesional.

diumenge, 19 de febrer del 2017

Visita tallers Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la UV


TALLER DE DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOCS

dimarts, 14 de febrer del 2017

VISITA A L'ETSE DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (Obtenció d'olis essencials)

El passat dia 24 de gener, els alumnes de 4 d'ESO i 1r de Batxillerat acudirem a una sèrie de tallers organitzats per l'ETSE de la Universitat de València, en el campus de Burjassot. Aquests tallers englobaven les assignatures d'informàtica, tecnologia industrial i química. Una vegada allí, abans d'anar-nos-en al taller que ens corresponia a cadascun, ens explicaren quines instal·lacions hi havia en aquest campus i quins graus impartien. Per a fer-ho ens posaren aquest vídeo, mentre una xica ens anava explicant. Una vegada acabada aquesta presentació, ja ens van portar al taller que ens havien assignat. A mi em va tocar el d'obtenció d'olis essencials.