dilluns, 14 d’octubre de 2013

Display 7 segments controlat per Arduino - II

Utilitzant també el "control directe", és a dir, sense circuit descodificador BCD-7 segments, vam millorar el nostre programa en diversos aspectes:

  • Utilitzàrem un array unidimensional per emmagatzemar a quin pin de l'Arduino connectàvem cada segment, així ja no cal utilitzar pins successius i correlatius, es pot utilitzar qualsevol ordre.
  • En un altre array bidimensional posàrem quins segments s'havien d'encendre (posar a "0") i quins calia apagar (a "1") per encendre cada xifra.
  • Definirem una funció que accepta com a paràmetre una xifra de 0 a 9 i com a resultat activa el display per a que la mostre.
El resultat el podeu vore ací


I aquest és el programa.

Cap comentari:

Publica un comentari