dilluns, 7 d’octubre de 2013

Display 7 segments controlat per Arduino

Per fer el projecte que tenim pensat per aquest curs, primer caldria conèixer les peces més importants que anem a utilitzar.
El nostre projecte el que farà al final és mostrar una sèrie de xifres i això ho ha de fer utilitzant una tecnologia que complixca aquests requeriments:
  • Econòmica.
  • Fàcilment transportable.
  • Funcionament amb font d'energia transportable (piles o bateries) i baix consum.
  • Propedèutica: per aprendre coses noves.
Podríem haver utilitzat una pantalla ja fabricada, amb tecnologia LCD:
però per complir l'últim requeriment s'ha decidit fer-la utilitzant display de 7 segments a LED's.

Vam utilitzar displays d'ànode comú, aquests displays tenen tots els ànodes de cada segment connectats junts, per tant aquest ànode cal posar-lo a tensió positiva i per encendre cada segment cal posar el seu contacte, que serà el càtode del LED, a negatiu.
En aquesta pàgina (que és sub-pàgina d'aquesta altra) es pot trobar més informació sobre aquests displays i sobre els descodificadors BCD-7 segments.
 Per aprendre a controlar aquests displays des d'arduino, primer n'hem connectat un directament, utilitzant 7 pins de l'Arduino com eixida, també hem posat una resistència limitadora d'intensitat de 220 Ω a cada segment:

Primer vam fer un programa sense "intel·ligència": posàvem a 0 o a 1 diferents pins per encendre i apagar segments i que així aparegueren diferents xifres.
Aquest és el programa i aquest el circuit fritzing.

Cap comentari:

Publica un comentari