diumenge, 18 de febrer del 2018

Noves tecnologies a les centrals tèrmiques: La gassificació.
Noves tecnologies a les centrals
tèrmiques: La gassificació.

La gasificació de biomassa i de carbó és una tecnologia usada des de fa més de 200 anys. Va ser utilitzada per produir gas de ciutat a la fi del segle XIX i durant el segle XX.

La gassificació és un procés termo-quimic en el que la biomasa es transformada en gas conbustible.
El gas produït té un baix o mig poder calorífic (1.000 - 3.000 kCal/ Nm³ ) a comparació del gas natural (9.000 kCal/Nm³) o del butá (28.000 kCal/Nm³).

El gas produït conté principalment  CO, H2, CH4, CO2, N2 i vapor d'aigua . Aquests compostos es troben en el gas en proporcions diferents, principalment segons: la presentació i la composició de la biomassa, la tecnologia utilitzada per gasificar, l'agent gasificant i la relació agent gasificant/biomassa. L'agent gasificant pot ser vapor d'aigua, oxigen, aire o una mescla dels anteriors, obtenint el gas amb menor poder calorífic quan s'utilitza aire, en aquest cas l'entrada es limita entre un 20 i un 40% del teòricament necessari per a una combustió completa, i la temperatura d'operació oscil·la entre 700 i 1.400°C segons el tipus de tecnologia utilitzada i les condicions del procés.

El gas combustible generat pot ser aprofitat de diverses maneres: a través de processos de combustió per produir electricitat i/o energia tèrmica o com a gas de síntesi transformant-se en productes de major valor afegit.


Les aplicacions més importants:

  • Calefacció
  • Electricitat
  • Productes Quimics
  • Transport 
-Ventajes:
  • La versatilitat, possibilitat d'obtenir l'energia al moment que aquesta es requereix.
  • fFcilitat d'emmagatzematge d'energia en forma de biomassa.
  • Acceptable eficiència en la producció elèctrica (12-30%) i/o tèrmica (60 – 85%).
  • Poc impacte ambiental, es genera menor impacte ambiental quan es realitza la combustió d'un gas que de biomassa sòlida.
  • Disminució de l'impacte per la reducció de gasos d'efecte hivernacle.
-Desventajes:
  • requereix de plantes industrials amb alts costos d'inversió i un aprovisionament de biomassa molt homogènia.
Central de gassificació d'INERCO
(Empresa de desenvolupament sostenible)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada