dimecres, 7 de març del 2018

Noves tecnologies a les centrals termiques


GassificacióEs el procediment de conversio d'un combustible fossil a un gas combustible per combinacio parcial del carboni amb l'oxigen, amb la qual cosa s'obté una mescla gasosa rica en monòxid de carboni capaç de recombinar-se amb més oxigen i produir, així, una nova combustió.
La pèrdua de calor que s’esdevé en la formació del monòxid és compensada pels avantatges que representa de disposar d’un combustible gasós de combustió molt més perfecta i més neta, que permet un control millor de l’atmosfera de combustió i un aprofitament de combustibles sòlids de baix poder energètic.
El gas produït té un baix o mig poder calorífic (1.000 - 3.000 kCal/ Nm³ ) a comparació del gas natural (9.000 kCal/Nm³) o del butá (28.000 kCal/Nm³), aixo provoca que al hora de la combustió l'entrada de l'aire es llimita entre un 20% - 40% del necessari per a fer una combustio completa, i la temperatura d'operació oscil·la entre 700 i 1.400°C segons el tipus de tecnologia utilitzada i les condicions del procés.

Les ventajes que conté aquest procediment són:

- Poc impacte ambiental
Facilitat d'emmagatzematge d'energia en forma de biomassa.
- Aceptable eficiencia


Les desventajes que conté aquest procediment són:


- És requereix de una gran inversio per a construir les plantes.


Central de gassificació

Resultat d'imatges de central de gasificació de biomassa


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada