dimarts, 27 d’octubre de 2015

Piles de combustible


Les piles de combustible són uns dispositius electroquímics capaços de convertir la energia química
continguda en un combustible en energia elèctrica.

Una pila de combustible és un apilament de cel·les individuals, formades per dos elèctrodes (ànode i càtode) i per un electròlit, que es una substància que condueix ions carregats d'un elèctrode a un altre. En els elèctrodes es produeix l'oxidació de l'hidrogen (ànode) i la reducció de l'oxigen (càtode). Unint cada dues cel·les hi ha una placa bipolar que permet la circulació dels electrons per a que completen les reaccions.


Les piles de combustible es classifiquen segons el electròlit que utilitzen. 
Classificació de tipus de piles de combustible.

El major obstacle per a les piles de combustible es el cost, encara que l'hidrogen es el element mes abundant en el univers, es difícil d'emmagatzemar i distribuir.


Cap comentari:

Publica un comentari