dissabte, 31 d’octubre del 2015

Piles de combustible

La pila de combustible , tambe anomenada celda de combustible , es un dispositiu electroquimic en el qual un fluix continu de combustible i oxidant sofrixen una reacció quimica que dona lloc als productes i suministra corrent electric a un circuit extern.
 
Es trata d'un dispositiu electroquimic de conversio d'energia similar a una bateria , pero es diferencia d'aquesta , en  que esta disenyada per a permitir un  abasteciment continu dels reactius consumits , es a dir , produeix electricitat a partir d'una font externa de combustible i oxigen o altre agent oxidant en  contraposició a la capacitat llimitada de almacenatge d'enrgia que poseix una bateria.La eficiencia energetica d'una pila de combustible es troba generalment entre el 40-60%.
Le piles de combustibles poden ser de diversos tipus i es clasifiquen de diverses maneres , siguent les mes comunes les seguents:
 1. Per el tipus de combinació de combustible i oxidant.
 2. Per el tipus de electrolit usat.
 3. Per la temperatura d'operació.
 4. Per el tipus d'us ( aplicacions portatils , estacionaries, de transport , militars , etc).
 5. Per la seua potencia.
 6. Per el catalitzador utilitzat.
Els cinc tipus de piles de combustibles mes frequents son:
 
1. Pila de combustible de mambrana d'intercambi protonic (PEM).
 • Elecrolitic: membrana de polimer solid.
 • Catalitzador: platí.
 • Temperatura d'operació: alrededor dels 80-95ºC.
 • Eficiancia electrica: 40-60%.


2. Pila de combustible de metanol (DMFC).
 • Elecrolitic: membrana de polimer solid.
 • Catalitzador: platí.
 • Temperatura d'operació: alrededor dels 50-120ºC.
 • Eficiancia electrica: 40%.
 
3. Pila de combustible alcalina (AFC).
 • Elecrolitic: una solució d'hidroxid de potasi en aigua.
 • Catalitzador: es poden usar una gran varietat de metallas no presiosos.
 • Temperatura d'operació: alrededor dels 105-245ºC.
 • Eficiancia electrica: 60-70%. 
 
4. Pila de combustible d'acid fosforic (PAFC).
 • Elecrolitic: acid fosforic liquid.
 • Catalitzador: platí sobre una base de carboni.
 • Temperatura d'operació: alrededor dels 180-205ºC.
 • Eficiancia electrica: 36-42%.
 
5. Pila de combustible de carbonat fos (MCFC).
 • Elecrolitic: carbonat alcalins sobre una matriu de ceramica.
 • Catalitzador: material dels electodes.
 • Temperatura d'operació: alrededor dels 650ºC.
 • Eficiancia electrica: 50-60%.
 •  
 
  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada