dimecres, 28 d’octubre de 2015

Piles de Combustible

QUE ÉS?
Es considera que una pila o cel·la de combustible és un generador 
electroquímic d'energia on el treball elèctric s'obté a partir d'una 
reacció química que només es produeix en un determinat sentit i a la 
qual els reactius (combustible i oxidant) es troben a l'exterior de la 
pila pròpiament dita. El treball es produeix mentre hi hagi flux dels reactius. 

EL FUNCIONAMENT
El funcionament de la pila de combustible és similar al d'una bateria
en el fet que s'obté electricitat a partir de substàncies que reaccionen químicament
entre si. No obstant això, mentre que les bateries tenen una capacitat limitada d'emmagatzematge d'energia,
la pila de combustible està dissenyada per permetre un proveïment continu dels reactius. A més,
els elèctrodes de la pila de combustible actuen també com a catalitzadors de les
reaccions químiques d'oxidació / reducció.


Tipus de cel·les de combustible

Nom Electròlit Rang Temperatura
de treball
Eficiència
elèctrica
Estat
Pila de combustible reversibleKit per l'ensenyament
Blue Energy membrana de polietilè Superior a 250 kW

Investigació
Pila de combustible biològica (MFC)
Pila de combustible de zinc
Bateria de fluxeInvestigació
Pila de combustible alcalina (AFC) solució alcalina de 10 a 100 kW inferior a 80 °C Cel·la: 60–70% Sistema: 62% Comercialitzant-se/
Investigació
Pila de combustible de membrana d'intercanvi de protons (PEM FC) membrana polimèrica(ionòmer) de 0,1 a 500 kW 70–200 °C, Cel·la: 50–70 % Sistema: 30–50 % Comercialitzant-se/
Investigació
Pila de combustible directa de borhidrur (DBFC) solució alcalina NaOH
70 °C
Investigació
Pila de combustible d'àcid fòrmic (FAFC) àcid fòrmic
90–120 °C
Investigació
Pila de combustible directe de metanol (DMFC) membrana polimérica de pocos mW a 100 kw 90–120 °C Cel·la: 20–30 % Comercialitzant-se/
Investigació
Pila de combustible directe d'etanol (DEFC)Investigació
Pila de combustible d'àcid fosfòric (PAFC) Àcid fosfòric Superior a 10 MW 200 °C Cel·la: 55 % Sistema: 40 % Comercialitzant-se/
Investigació
Pila de combustible de carbonat fos (MCFC) Carbonat-Alcalí Fos 100 MW 650 °C Cel·la: 55 % Sistema: 47 % Comercialitzant-se/
Investigació
Pila de combustible de ceràmica protònica (PCFC) ceràmica
700 °C
Investigació
Pila de combustible d'òxid sòlid (SOFC) Electròlit de ceràmica oxidada Superior a 100 MW 800–1000 °C Cel·la: 60–65 % Sistema: 55–60 % Comercialitzant-se/
InvestigacióEN L'ACTUALITAT
En l'actualitat la barrera principal per a comercialitzar cel·les de combustibles és el seu cost de producció. Avui dia, el cost de fabricació de qualsevol sistema de cel·les de combustible és més alt que el d'equips equivalents amb tecnologia convencional.


RELACIÓ AMB L'ENERGIA DEL HIDROGEN
Es un dispositiu electroquimic capaç de generar electricitat a partir d'un combustible i un comburent, obtenint com a únic residu vapor d'aigua. A causa d'aixó, les piles de combustible són dispositius de conversió d'energia, que tenen la capacitat de produir energia elèctrica contínuament, sempre que s'alimenti el combustible i el comburent als seus respectius elèctrodes.

Cap comentari:

Publica un comentari