divendres, 11 de desembre de 2015

REACTORS NUCLEARS


Els reactors nuclears produeixen energia calorífica en forma de vapor d'aigua que serà convertida en energia mecànica en una turbina i finalment serà transformada en energia elèctrica mitjançant un generador.


Components del nucli del reactor:                                                               
Barres de combustible

1.Combustible:material fissionable (o fussionable) que puga mantenir les reaccions en cadena del qual es pot extraure ràpidament el calor produït en les reaccions nuclears  que tenen lloc en el seu interior, normalment s'utilitzen derivats de l'urani. L'urani es troba contingut en varilles anomenades barres de combustible.
                                                                        
2.Barres de control: la seua funció es proporcionar un mitjà ràpid per a controlar les reaccions nuclears absorbint els neutrons per a que no puguen continuar amb la reacció en cadena.                                                        
Barres de control
3.Moderador:s'utilitzen per a disminuir la energia cinètica que tenen els neutrons alliberats en la reacció.
4.Refrigerant: absorbeix i transporta el calor alliberat en la fissió. Té que ser anticorrosiu i no absorbir neutrons.


5.Reflector: en una reacció certs números de neutrons tendeixen a escapar i aquesta fuga es minimitza amb la existència d'un medi reflector.
                                                                                     

 6.Blindatge: en un reactor nuclear hi ha una intensa radiació per lo tant un reactor deu contar amb un blindatge al seu voltant per a atenuar  aquestes radiacions.                                                                                           
Alguns tipus:

Reactor RBMK: és un reactor nuclear que utilitza barres de grafit com a moderador de neutrons, està refrigerat per aigua normal, H2O,  escalfada a 290°C, com en els reactors d'aigua bullent. Es tracta d'un reactor tèrmic moderat per grafit i refrigerat per aigua lleugera,  s'utilitzen per a produir plutoni o a centrals nuclears, com per exemple a la Central Nuclear de Txernòbil, per a generar electricitat.

Reactor basat en accelerador: va ser proposat per Carlo Rubbia en 1933, estava format per un accelerador de protons o ions que permetia la producció de neutrons, els neutrons van multiplicant-se degut a les fissions al mateix temps que produeixen energia.

 En Espanya, la energia nuclear es la font que més hores funciona al any produint electricitat de forma constant les 24h del dia. Mentre els reactors nuclears funcionen un 90% de les hores que te un any les altres energies ho fan entre un 20 i 30%.


Cap comentari:

Publica un comentari