dijous, 10 de desembre de 2015

TURBINES HIDRÀULIQUESCOM  FUNCIONEN?
Les turbines reben l'aigua a través d'un canal estret. L'aigua impacta amb força sobre els àleps o pales del rotor.El rotor gira degut a la força de l'aigua.


APLICACIONS
Les turbines s'utilitzen en les centrals hidroelèctriques per moure els alternadors i generar electricitat.

DEFINICIÓ
Les turbines hidràuliques són l'aplicació actual de les sínies o molins d'aigua. És a dir, aquestes màquines aprofiten l'energia cinètica de l'aigua del riu que, canalitzada, es transforma en energia mecànica

FUNCIONAMEN SEGONS EL DISSENY DEL ROTOR I EL CABAL:

En funció del disseny del rotor de la turbina es poden diferenciar els següents tipus de turbina:
-Turbina d'Hèlix: turbines de reacció de tipus axial, com un hèlix col·locada en el pal horitzontal.
-Turbina Kaplan: turbines de reacció de tipus axial, són com turbines d'hèlix que a més poden variar l'angle i les pales de l'hèlix durant el seu funcionament.Són més eficients amb grans cabals i salts d'aigua petits.
-Turbina Pelton: turbines d'acció de flux transversal (turbina en disposició vertical) i admissió parcial. Són una evolució dels molins d'aigua. Estan dissenyades per treballar amb salts d'aigua molt grans però amb petits cabals.
-Turbina Francis: turbines de reacció i de flux mixt. Dissenyades per a salts d'aigua i cabals mitjans.

LA MANERA DE FUNCIONAR PER LA VELOCITAT:

Pel que fa seva manera de funcionar, es pot classificar en dos grups:
-Turbines d'acció: només aprofiten la velocitat del flux d'aigua.
-Turbines de reacció: aprofiten tant la velocitat com la pèrdua de pressió de l'aigua a l'interior de la turbina

Cap comentari:

Publica un comentari